Integratie en migratie

De PvhV vindt dat alle asielzoekes in Nederland 6 maanden nadat ze de inburgerings cursus positief hebben doorlopen de tijd hebben om werk te zoeken waarbij de overheid zal helpen. Hebben de asielzoekers na 6 maanden geen werk gevonden worden ze uitgezet.

Mensen die in Nederland komen wonen moeten een inburgerigscursus hebben doorstaan, de PvhV vindt dat ook een baan daar bij hoort. Als die migranten in Nederland asiel hebben en hier komen wonen moeten ze ook werk hebben. De mensen die geen werk hebben zorgen alleen voor overlast, ze leven van een uitkering die het volk betaald. Het volk betaald belasting om mensen een uitkering te geven. Maar de migranten die geen werk hebben leveren geen bijdrage aan de Nederlandse economie en halen alleen geld uit de portemonnees van Nederlanders. 

Migranten komen natuurlijk niet zonder reden naar Nederland om asiel aan te vragen. Vaak is er oorlog in hun land of worden ze om bepaalde redenen vervolgd, het is dus niet veilig voor hun in hun eigen land. U zou kunnen zeggen dat het zielig en triest is om die mensen terug te sturen maar moeten we niet eerst kijken naar onszelf? Als de migranten alleen uitkeringen krijgen en niet werken kost dat de regering bakken met geld. Vooral in deze tijd waneer we moeten bezuinigen en de crisis nog niet is afgelopen.

Hoge werkloosheid bij jonge allochtonen problematisch

Allochtonen die in een ongeveer vergelijkbare positie verkeren als autochtonen doen het toch slechter op de arbeidsmarkt en worden veel vaker verdacht van een misdrijf.

AMSTERDAM - Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn Jaarrapport Integratie 2011, dat woensdag is aangeboden aan minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel. Het SCP noemt de hoge werkloosheid onder vooral allochtone jongeren problematisch.

Algemene achterstandskenmerken verklaren volgens het SCP de verschillen onvoldoende. Discriminatie speelt mee, en bij de criminaliteit de mate van sociale controle binnen de eigen groep.

Het SCP hanteert het principe van evenredigheid. Maar ook als de uitgangspositie zoveel mogelijk gelijk wordt gemaakt (zelfde opleidingsniveau, leeftijd, gelijksoortig ouderlijk milieu), de gelijkheid toch ver te zoeken is. Dit geldt vooral bij werkloosheid en criminaliteit.

Dat de criminaliteit onder vooral Marokkaanse en Antilliaanse jongens 'schrikbarend hoog' blijft, lekte vorige week al uit. Het beperkte ouderlijk gezag bij die jongeren is volgens het SCP een belangrijke factor.

Minister Leers noemde het rapport desalniettemin bemoedigend. Het wijst volgens hem uit dat de meeste migranten best willen integreren. Hij benadrukte wel dat de Nederlandse samenleving zich open moet stellen voor migranten die willen meedoen en zich houden aan de Nederlandse waarden en normen
.


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________


Zoals u leest in dit artikel is de criminaliteit ook hoger bij migranten die geen werk hebben, nog een reden om migranten die geen baan kunnen vinden uit te zetten.

Natuurlijk moet de overheid wel meehelpen om werk te zoeken voor de migranten. De overheid zal samen met verschillende uitzendbureaus en andere instanties helpen de migranten aan een goede baan te komen. Lukt dit niet binnen die 6 maanden of werkt de betreffende persoon niet mee aan het zoeken van een baan zal deze uitgezet worden en terug moeten naar zijn/haar eigen land.

Heeft die persoon familie met zich mee die niet kunnen  werken door handicap, ziekte enz. zullen deze, net als kinderen ook mee terug moeten. Komt er een familie wonen waarvan één persoon het gezin kan onderhouden zal degene die arbeidsongeschikt is wel een uitkering krijgen omdat dit niet anders kan.


Bronnen: rijksoverheid.nl / volkskrant.nl